De buurt, een wereld in verandering: Visies uit de 19de en 20ste eeuw omtrent de buurt en het samenwonen

De buurt, een wereld in verandering: Visies uit de 19de en 20ste eeuw omtrent de buurt en het samenwonen

De buurt, een wereld in verandering: Visies uit de 19de en 20ste eeuw omtrent de buurt en het samenwonen Ellen Maes & Simon Stroo Oktober 2017

We stellen vast dat er op buurtniveau nog heel wat kennis ontbreekt omdat in de eerste plaats de eeuwenoude term ‘buurt’ een vaag begrip is. Toch beweegt er veel op dat vage niveau: lokale participatie en alternatieve economische systemen winnen aan belang en zorgen voor een nieuwe dynamiek.

Twee jonge ingenieur-architecten krijgen de eer om onze publicatiereeks te openen: Ellen Raes en Simon Stroo. Zij studeerden samen af aan de Universiteit Gent in 2013. Hun persoonlijke interesse gaat onder meer uit naar landschapsarchitectuur, een richting waarin ze zich specialiseerden aan de Manchester Metropolitan University.

Ze wijzen erop dat de buurt doorheen de geschiedenis een omstreden begrip is. Het zorgt niet alleen voor inspiratie, maar ook voor de nodige polemiek. Een buurt verandert doorheen de tijd, net als haar invulling en inwoners. Maar ook de theorievorming rond buurten ondergaat een continue evolutie in functie van de tijdsgeest. In deze publicatie maken de auteurs een selectie van de belangrijkste tendensen van deze historische ontwikkeling.

‘Wie het heden wil begrijpen, verdiept zich in het verleden’ zullen ze gedacht hebben. Dankzij hun zoektocht krijgen we alvast een beter begrip van dat complexe ding dat we ‘buurt’ noemen.

>>> Lees de publicatie