Aanpak

Vicinia deelt kennis en praktijken over hoe buurten hun capaciteiten kunnen versterken.

Hoe brengen we dat in praktijk?

Wat is een buurt?

Buurten zijn meestal niet te vatten binnen officieel vastgestelde grenzen. Ze bestaan vaak in geesten van mensen, in verhalen en in dagelijkse omgangspraktijken, zonder meetbare referenties. Er speelt vooral een subjectief gevoel van afbakening, niet door iedereen op dezelfde wijze geïnterpreteerd. De grenzen van een buurt zijn soms vaag en overlappend.

Een buurt is een niet officieel begrensd woongebied met een eigen identiteit die wordt (h)erkend en gebruikt als een territoriale referentie binnen de gemeente of streek door allerlei mensen en instanties.

Onze visie: capaciteiten in plaats van beperkingen

Te vaak worden op buurten beperkende etiketten gekleefd: achtergesteld, kansarm, concentratie van immigranten of armen… Buurten worden gereduceerd tot een probleem dat opgelost moet worden, en liefst met hulp van buitenaf.

Vicinia benadert buurten vanuit de capaciteiten, vaardigheden en mogelijkheden die er aanwezig zijn.

Of het nu gaat om buurtzorg, wijkenergieproductie, korte ketenhandel, buurtsport of lokale munten,… Het zijn initiatieven en praktijken waar mensen hun vaardigheden en talenten in kunnen ontplooien. Iedere buurt beschikt over een unieke combinatie van troeven: elk gezin, elke straat en elke vereniging heeft talenten die de capaciteit van de buurt kunnen versterken.

De capaciteit van een buurt is het probleemoplossend vermogen van bewoners en verenigingen.

Zo ontstaat eigenaarschap en ontwikkelen buurten de capaciteit om beter met veranderingen om te gaan. Uiteraard komt er vaak ondersteuning van publieke en private spelers aan te pas, maar de beweging komt van binnenuit.

Onze missie: buurten inspireren

In België bestaan er al heel wat initiatieven en praktijken op buurtniveau. Sommige initiatieven zijn wijdverspreid en andere zijn goedbewaarde geheimen. Door de veelheid verlies je soms het overzicht.

  • Het ontwerp van een atlas van buurtinitiatieven, praktijken en ideeën.
  • Het bouwen van een navigatie-instrument om met buurten aan de slag te gaan: de ‘buurtlens
  • Het verzamelen en delen van kennis omtrent buurtontwikkeling en buurtinitiatieven: kennisplatform.

Met een landkaart en een navigatie instrument willen we buurten inspireren om te leren van elkaar en elkaar te inspireren.

Op die manier is Vicinia zelf een kruispunt wegen en mensen.