Buurtscan Doe-boek versie 1.0.

Vicinia brengt de eerste versie uit van het Buurtscan doe-boek. Het document was reeds langer online beschikbaar zodat iedereen er vrij kon aan bijdragen. Vandaag bevriezen we de eerste versie en maken we ze in twee talen (Nederlands en Frans) beschikbaar. We hopen dat gebruikers hun ervaringen delen met ons, zodat we ze kunnen integreren in een volgende versie.

De buurtscan – versie 1.0 Doe-boek Vicinia Labs November 2018

De buurtscan – versie 1.0
Doe-boek
Vicinia Labs
November 2018

Waar we onze tijd doorbrengen heeft een belangrijk effect op ons leven en ons welzijn. Een buurt is meer dan een plaats waar je woont en slaapt. Buurten zijn een ontmoetingsplaats voor bewoners en passanten. Maar ook verenigingen, voorzieningen, overheden en handelaars kruisen er mekaar.

De sterkte van een buurt begint bij de talenten en vaardigheden van iedereen die er komt. Hoe vaker mensen elkaar ontmoeten, samenwerken en samen de agenda van hun buurt bepalen, des te hoger de veerkracht van een buurt.

Het begrijpen van de bestaande en potentiële sterke punten van een locatie kan ons helpen goede beslissingen te nemen en ons in staat te stellen middelen te richten op waar ze het meest nodig zijn.

Mensen zullen dit doe-boek in verschillende omstandigheden en voor verschillende doeleinden willen gebruiken, maar het stelt ons in staat om met eenzelfde taal over verschillende sectoren en grenzen heen samen te werken. Daarom is het doe-boek een open document.

Wat?

Het doe-boek is een handleiding om de capaciteit en sterktes van een buurt in kaart te brengen. Je kan buurten beoordelen die goed ingeburgerd zijn, veranderingen ondergaan of nog worden gepland. Het stappenplan stelt je in staat om acties en prioriteiten te definiëren en om op zoek te gaan naar andere Belgische buurten om van te leren.

Dit is een ‘doe’-boek; dus als je na het lezen ervan nog steeds met ‘hoe’-vragen zit, dan vernemen we ze graag. Aarzel niet, want jouw hoe-vragen kunnen dit doe-boek beter maken!

Voor wie?

We moedigen iedereen aan om er gebruik van te maken. Buren, buurtcomités, stads- en gemeentebesturen, bedrijven, socio-culturele organisaties, voorzieningen en lokale verenigingen kunnen er gebruik van maken om hun buurt te leren kennen en verbindingen te maken die voorheen niet of minder zichtbaar waren.

Waar?

Met dit stappenplan kan men buurten van verschillende grootte evalueren. Dit kunnen stedelijke of landelijke buurten zijn; bestaande buurten of buurten die nog worden gepland.

Degenen die betrokken zijn bij het beoordelen van een buurt, moeten vooraf overeenkomen welk gebied ze gaan beoordelen.

Hoe dit doe-boek gebruiken?

Iedereen kan deze stappen doorlopen om te beoordelen wat er in hun omgeving werkt en waar het moet verbeteren. Het kan gebruikt worden om bewoners actiever te betrekken bij hun buurt, of om toekomstige bewoners te betrekken bij geplande buurten.

Met dit stappenplan kan je een buurt beoordelen en na verloop van tijd bekijken of er verbeteringen zijn aangebracht. Dit zal je helpen om prioriteiten en acties voor de buurt vast te stellen.