Levenslang wonen en participeren

Wanneer je welzijn, preventie en geïntegreerde zorg wil organiseren op buurtniveau, dan moet je vertrekken vanuit de capaciteiten van de volledige buurt, met al z'n stakeholders; niet vanuit de structuur van een zorginstelling.

Dominique Verté, prof. dr. Sociale gerontologie Vrije Universiteit Brussel. Over deze quote