IPad da’s straffe koffie

Hoewel digitalisering stilaan de huiskamer alsook de zorgverlening verovert, hebben toch heel wat ouderen nog af te rekenen met digitale ongeletterdheid. ‘IPad da’s straffe koffie’ is een buurtinitiatief dat tracht tegemoet te komen aan deze maatschappelijke ontwikkeling door ouderen wegwijs te maken in de digitale realiteit.

Het sociaal netwerk verbreden

Het invullen van het belastingformulier via Tax-on-web of verrichtingen uitvoeren met PC-banking zijn maar enkele toepassingen van hoe technologie zoals informatica en internet, een meer prominente rol opeisen in het dagelijkse leven. Digitalisering wordt vandaag steeds belangrijker en is nauwelijks nog weg te denken. Ook de gezondheidszorg blijft echter niet gespaard van deze evolutie. Lokale overheden, dienstencentra en zorgorganisaties schakelen namelijk gedeeltelijk of volledig over naar een digitale dienstverlening.

Toch komt deze maatschappelijke verschuiving niet alleen en gaat ze gepaard met heel wat sociale uitdagingen. Eén hiervan is onder meer de adaptatie van de oudere populatie aan deze technologische vooruitgang. Het ontbreekt hen maar al te vaak aan de nodige technologische kennis en ervaring die jongere generaties juist wel hebben. Daarom besloten het zorginnovatieplatform ONLINE buurten, het OCMW van Brugge en het Sociaal Huis Oostende de handen in elkaar te slaan: ‘IPad, da’s straffe koffie’ was geboren.

Voor dit project komen kwetsbare en vereenzaamde ouderen wekelijks samen in kleine groepjes, waar ze worden ondergedompeld in de wereld van de iPad en het buurtplatform. Allereerst leren ze e-mails en foto’s te versturen, het buurtnieuws te raadplegen en hoe te videochatten met elkaar. “En met succes, want vandaag hebben zij vlotter toegang tot informatie en staan zij meer dan ooit in contact met hun omgeving”, zegt pedagoge Bie Lambrechts die over het project een boek schrijft.

“Dicht bij huis, in kleine groepjes en dankzij de tablet slagen zij een brug met buurtbewoners, familie, vrienden en allerlei diensten en voorzieningen.”

En laat dit nu net de tweede dimensie van het project zijn: het verder verbreden van het sociaal netwerk en bestaande vriendschappen. Het gaat dus om meer dan alleen maar de digitale geletterdheid aan te scherpen. Want niet alleen tijdens de oefensessies ontstaat de mogelijkheid om te interageren met leeftijds- en lotgenoten, ook online kunnen ouderen in contact staan met anderen. Zo kan bijvoorbeeld een grootouder skypen met zijn kleinkind, chatten met andere deelnemers uit de wijk of medisch advies vragen aan een professionele hulpverlener. De mogelijkheden zijn met andere woorden oneindig.

Buurtnetwerk

De rode draad van ‘IPad, da’s straffe koffie’ is de buurt en in het bijzonder het buurtnetwerk. De laatste jaren klinkt immers de oproep luider om het buurtniveau van thuiswonende, kwetsbare ouderen als voornaamste bouwsteen naar voren te schuiven om hun zelfredzaamheid te versterken. Zij formuleren vaak zelf de wens om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven. De buurtwerking komt daarom meermaals aan bod in allerlei beleidsdocumenten van overheden, middenveldorganisaties en bedrijven.

Deze vermaatschappelijking van buurtgerichte zorg en ondersteuning was dus ook het uitgangspunt van ONLINE buurten. Dit onlineplatform wil innovatie in de zorg brengen door verscheidene actoren uit de buurt met elkaar te verbinden zoals senioren, zorgprofessionals en mantelzorgers. Het maakt daarvoor handig gebruik van Cubigo. Deze digitale tool is een softwareprogramma dat bestaat uit een icoontje waarop ouderen kunnen drukken indien ze bijvoorbeeld iemand willen inschakelen om boodschappen te doen, te poetsen of simpelweg als virtueel kattenbelletje voor hun medicatie-inname.

Het centrale principe van de Cubigo-applicatie is dat elke dienstverlening één klik is verwijderd. Maar het doel gaat veel verder, want met deze webtool wil de ontwikkelaar van de software Geert Houben een ‘virtueel dorpsplein’ creëren, waarbij buurtbewoners onder meer gemakkelijk contact kunnen opnemen met gemeentelijke diensten. “Met ons platform kunnen ouderen langer thuisblijven en toch de nodige zorg krijgen. Dat wordt hoe langer hoe meer noodzakelijk, gezien de steeds krappere budgetten voor gezondheidszorg”, zegt Houben.