De kracht van een buurt inzetten

De workshop ‘de kracht van een buurt inzetten’ vond plaats in het kader van de Woondag georganiseerd door VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) in samenwerking met Slim Wonen en Leven (Vlaamse Overheid) op 6 december 2018 in Mechelen.

Download hier de presentatie

Tijdens deze workshop werd de buurtscan voorgesteld aan de hand van de buurt waar we ons op dat ogenblik samen met de deelnemers in bevonden: de Heihoek buurt in Mechelen. De deelnemers konden kort experimenteren met de buurtlens en in discussie gaan om de buurt te scoren. Op die manier realiseerden we een eerste zogenaamde ‘Proof of Concept’ van de buurtscan.

De kracht van een buurt inzetten Buurtscan Heihoek (Mechelen) Proof of concept Manon Defoer December 2018

De buurtscan was reeds langer online beschikbaar in twee talen (Nederlands en Frans). Het is een hulpmiddel dat in verschillende omstandigheden en voor verschillende doeleinden kan gebruikt worden. Aan de hand van 8 stappen kan je de capaciteit en sterktes van een buurt in kaart brengen. Vervolgens stelt het stappenplan je in staat om acties en prioriteiten te definiëren en om op zoek te gaan naar andere Belgische buurten om van te leren.

Om een goed beeld te geven van de Heihoek buurt werden er eerst kwantitatieve gegevens over de buurt verzameld. De kwantitatieve gegevens kwamen voornamelijk van online bronnen zoals ‘Mechelen Mapt’ en ‘Onderzoek aandachtsbuurten Mechelen’. De kwalitatieve gegevens werden verzameld gedurende vijf verschillende bezoeken aan de buurt en gesprekken met buurtbewoners, buurtopbouwwerkers, gemeenschapswacht, gesprekken met voorbijgangers, bewoners, stadswacht en handelaars.

Wanneer alle gegevens gepresenteerd werden aan de deelnemers, vroegen we om zich in te leven in een zogenaamde ‘persona’ (een ouder koppel uit de buurt, een pas gehuwd koppel dat hun bruidsfeest viert in de buurt, een recent ingeweken gezin uit het Midden-Oosten en een welgesteld jong Belgisch gezin) om vanuit dat perspectief een score te geven aan de buurt.

De buurtscan – versie 1.0 Doe-boek Vicinia Labs November 2018

De buurtscan – versie 1.0 Doe-boek Vicinia Labs November 2018

Aan de deelnemers werd gevraagd om zich per groep van persona rond de buurtlens te verzamelen. Door in groep te overleggen moest elke groep de buurt een score geven op elke dimensie. Wanneer dit gebeurd was, werd de vergelijking gemaakt tussen de verschillende scores en was er nog wat tijd voor reacties uit het publiek.

Zelf aan de slag? Download de buurtlens in hoge resolutie en maak je eigen spelbord of grondzeil. Dit document is beschermd onder deze licentie: Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal (CC BY-SA 4.0)

Het is belangrijk om te vermelden dat we tijdens deze sessie de buurtscan niet volledig hebben gescoord en ook de volgende stappen werden niet volbracht tijdens de sessie. Daarenboven was ook de verzameling van gegevens beperkt tot 5 bezoeken. Daarom spreken we uitdrukkelijk van een ‘Proof of Concept’: net voldoende gegevens en deelnemers om de werking toe te lichten en te testen. Toch trachten we op het einde van het document een aantal voorstellen te doen met betrekking tot het natraject.