Online Buurten: de toekomst van de zorg ligt in de buurt

Online buurten

In Brugge vond onlangs de inspiratiedag van online Buurten plaats. Er werd door de initiatiefnemers een overzicht gepresenteerd van drie jaar buurtgericht en digitaal experimenteren in de thuiszorg.

Dit leverde heel wat instrumenten op om in de buurt aan de slag te gaan. Op deze inspiratiedag sluit Zorg Proeftuin ONLINE buurten hun ambitieuze project en werd net samen met Trefpunt Zorg vernieuwende projecten en innovaties voorgesteld. Bert Desmet, de coördinator van ONLINE buurten kan terugblikken op een mooi traject dat aanleiding heeft gegeven tot vele deelprojecten:

Met ONLINE buurten hebben we actief ingezet op het verbeteren van de levenskwaliteit van thuiswonende ouderen.

Vanuit de insteek van buurtgerichte (ouderen)zorg en digitale communicatie experimenteerde de zorg proeftuin ONLINE buurten met (het digitaal communicatie- en dienstenplatform) Cubigo als digitale tool in zorg & welzijn en zette ONLINE buurten diverse vernieuwende buurtgerichte zorg- en welzijnspraktijken op.

ONLINE buurten ging aan de slag in 3 verschillende buurten (Brugge: Zeebrugge, Assebroek; Oostende: het Westerkwartier). In elk van die buurten werd samenwerking gezocht met alle stakeholders uit de buurt die kunnen bijdragen tot het kwalitatief langer thuis wonen van ouderen.

Ze experimenteerden met heel wat projecten. Enkele in het oog springende realisaties kan je hier vinden. Bijvoorbeeld Burenhulp,  het systeem van vraag- en antwoordkaartjes om buren aan te sporen om mekaar te helpen.

Heel wat van de opgedane kennis en ervaringen werden ook neergeschreven in de publicaties:

  • ‘Sociaal vernieuwen met burenhulp’/ Vanden Broele: Meer informatie via de link: Sociaal vernieuwen met burenhulp.
  • en ‘ONLINE buurten – iPad, da’s straffe koffie’ (publicatiedatum: maart 2018) / acco