Over het belang van de buurt

Over het belang van de buurt Ympkje Albeda & Stijn Oosterlynck Juni 2018

Over het belang van de buurt
Ympkje Albeda & Stijn Oosterlynck
Juni 2018

In onze zoektocht naar wat buurten sterker maakt laten we zoveel mogelijk auteurs met een verschillende achtergrond aan het woord. Deze keer bieden Ympkje Albeda en Stijn Oosterlynck van het Centrum OASeS, verbonden aan het Departement Sociologie van de Universiteit Antwerpen, ons een uniek zicht op het belang van de buurt.

In deze publicatie gaan ze op zoek naar zogenaamde ‘buurt effecten’: verschillende manieren waarop de buurt je levens kansen kan beïnvloeden, onafhankelijk van je persoonlijke kenmerken.

Beleidsmakers in binnen- en buitenland zijn al verschillende decennia overtuigd van buurteffecten en hebben er hun interventies op afgestemd. Vandaag plaatsen ruimtelijke ongelijkheid, een sterk toenemende diversiteit, mobiliteitsuitdagingen en een groeiend ecologisch bewustzijn buurtinterventies weer prominent op de agenda.

Maar in welke mate zijn buurten nog de bevoorrechte plaats voor gemeenschapsvorming? Zijn het nu juist de sterke banden tussen buren of eerder de losse contacten die voor sterkere buurten zorgen? Kunnen we interventies voor stadsbuurten zomaar toepassen op verkavelingswijken en rurale gebieden?

De auteurs staan concreet stil bij vier types van buurteffecten en waarschuwen voor de contraproductieve effecten van sommige interventies. Niet alleen beleidsmakers die buurtinterventies op de agenda hebben staan, maar ook lokale verenigingen en geëngageerde buurtbewoners zullen van deze studie heel wat kunnen opsteken.

>>> Lees de publicatie