Over Vicinia

Vicinia is een kennisplatform om buurten te inspireren. Een buurt is meer dan een plaats waar je woont en slaapt. Buurten zijn een ontmoetingsplaats voor mensen en passanten. Maar ook verenigingen, overheden en handelaars kruisen er mekaar.De capaciteit van een buurt begint bij de talenten en vaardigheden van iedereen die er komt. Hoe vaker mensen mekaar ontmoeten, samenwerken en samen de agenda van hun buurt bepalen, des te hoger de capaciteit van een buurt.

Vicinia benadert buurten vanuit de capaciteiten, vaardigheden en mogelijkheden die er aanwezig zijn.

Het logo van Vicinia is een kruispunt van mensen en straten. Het beklemtoont het samenbrengen van sterktes en vaardigheden. Een plaats waar de wisselwerking centraal staat.

Vicinia draagt buur(t) in zich.

Vicinius is immers Latijn voor buur(man), vicus of vicinitas betekent buurt.

Wat doet Vicinia?

We willen weten welke kenmerken het verschil maken voor de capaciteit van een buurt. Daarom inspireren we buurten om kennis te delen over hun buurtinitiatieven. Ons werk kan je samenvatten in vier gebieden:

 1. Het ontwerp van een atlas van buurtinitiatieven, praktijken en ideeën.
 2. Het bouwen van een buurtlens om met buurten aan de slag te gaan.
 3. Het verzamelen en delen van kennis omtrent buurtontwikkeling en buurtinitiatieven.
 4. Het begeleiden van kortlopende experimenten met buurten.

Iedereen die dat wil kan ermee aan de slag gaan: buurtbewoners, verenigingen, passanten, maar ook publieke en private actoren.

Wat is de motivatie van de partners van Vicinia?

De partners van Vicinia zorgen in de eerste plaats voor de financiële ondersteuning van Vicinia omdat ze geloven in de capaciteit van buurten. Maar hun engagement gaat verder dan ‘geld storten voor het goede doel’.

Ook al ligt de hele wereld digitaal binnen handbereik, toch hebben mensen meer dan ooit nood aan echt, voelbaar contact in hun directe omgeving, aan mensen in de buurt die om elkaar geven. Lokale participatie en alternatieve economische systemen winnen aan belang en zorgen voor een nieuwe dynamiek.

De partners van Vicinia zijn er zich van bewust dat hun rol op lokaal niveau het bedrijfsmatige overstijgt. Vicinia zet hun specifieke interesses en bezorgdheden om in onderzoeksvragen. Enkele voorbeelden:

 • Burgerschap
  • Welke samenwerkingsverbanden zijn er nodig voor zorgondersteuning op buurtniveau?
  • Wat is de rol van het verenigingsleven bij het tot stand komen van buurten?
  • Is sociale cohesie verschillend per levensfase?
  • Hoe kan een buurt digitale geletterdheid van zijn bewoners faciliteren?
 • Toegankelijkheid
  • Hoe kunnen buurten helpen bij de integratie van nieuwkomers?
  • Hoe kan een buurt zich organiseren om betere toegang te geven aan mensen met een beperking en mensen in verschillende levensfasen?
 • Diensten en ondersteuning
  • Welke taken of klussen kunnen opgenomen worden door het uitgebreide netwerk van postbodes?
  • Welke lokale logistieke samenwerking kan er tot stand komen met de buurt voor betrouwbare opslag en verdeling van pakjes en goederen?
  • Welke nieuwe behoeften qua aansprakelijkheid en financiering ontstaan er in een circulaire economie?
 • Ruimtelijke organisatie
  • Welk alternatief gebruik kan er gemaakt worden van openbare ruimtes zoals parkeerplaatsen, parken en pleinen?
  • Hoe kunnen we tijdelijke invulling geven aan infrastructuur zodat verbondenheid voor toekomstige bewoners op gang komt?
  • Hoe kunnen publieke ruimtes gebruikt worden om een grotere bevolkingsdichtheid op te vangen?

Elke onderzoeksvraag is bijna een proeftuin op zich waarvoor een samenwerking met lokale actoren nodig is. Vicinia gaat op zoek naar hoe talenten van individuen, lokale verenigingen, publieke en private actoren kunnen verbonden worden en hoe de fysieke ruimte daarin een verbindende rol kan spelen.

Kunnen de partners van Vicinia gebruik maken van uw gegevens?

Alle gegevens die opgenomen worden in onze databanken (atlas van buurtinitiatieven, mailinglijsten, etc.) zijn eigendom van de vzw Vicinia. Ze kunnen niet door de partners van Vicinia gebruikt worden voor andere doeleinden.