Over Vicinia

Vicinia is een kennisplatform om buurten te inspireren. Een buurt is meer dan een plaats waar je woont en slaapt. Buurten zijn een ontmoetingsplaats voor mensen en passanten. Maar ook verenigingen, overheden en handelaars kruisen er mekaar.
De capaciteit van een buurt begint bij de talenten en vaardigheden van iedereen die er komt. Hoe vaker mensen mekaar ontmoeten, samenwerken en samen de agenda van hun buurt bepalen, des te hoger de capaciteit van een buurt.

Vicinia benadert buurten vanuit de capaciteiten, vaardigheden en mogelijkheden die er aanwezig zijn.

Vicinia draagt buur(t) in zich.

Vicinius is immers Latijn voor buur(man), vicus of vicinitas betekent buurt.

Wat doet Vicinia?

We willen weten welke kenmerken het verschil maken voor de capaciteit van een buurt. Daarom inspireren we buurten om kennis te delen over hun buurtinitiatieven. Ons werk kan je samenvatten in vier gebieden:

  1. Het ontwerp van een atlas van buurtinitiatieven, praktijken en ideeën.
  2. Het bouwen van een buurtlens om met buurten aan de slag te gaan.
  3. Het verzamelen en delen van kennis omtrent buurtontwikkeling en buurtinitiatieven.
  4. Het begeleiden van kortlopende experimenten met buurten.

Iedereen die dat wil kan ermee aan de slag gaan: buurtbewoners, verenigingen, passanten, maar ook publieke en private actoren.