De Papegaaiwijk in Gent wordt gescand (Huh?!)

Sommige inwoners van de Papegaaiwijk in Gent hebben het al gemerkt. Onze collega’s Anastasia en Manon trekken al enkele weken door de buurt om te weten wat er leeft en beweegt in de buurt. 

De buurt scannen?!

Het is de bedoeling om de Papegaaiwijk en haar kwaliteiten en behoeftes beter te leren kennen. Samen met de bewoners brengen we alles in kaart en kijken we hoe bewoners, verenigingen en lokale economie mekaar kunnen versterken.

Eerder deden we deze oefening met de Heihoek buurt in Mechelen en dat bracht verrassende dingen aan het licht: zowel zichtbare als minder zichtbare initiatieven van lokale verenigingen.

Door rond te wandelen en mensen aan te spreken kom je in contact met de verhalen van de buurt.

Op die manier leer je ook veel over het verleden van de buurt en wat er bijzonder is aan de buurt. Zowel sterktes als zwakke punten komen aan bod. Er is geen taboe om het over de dingen te hebben die niet goed zijn. Alles komt aan bod.

De buurtscan van Vicinia is een manier om de vele verhalen en gegevens van een buurt te verzamelen en zichtbaar te maken. We willen een zo breed mogelijk beeld van een buurt weergeven: de capaciteiten van de mensen, de ruimtes, de activiteiten en de toegangen van de buurt. Het is een aanpak die we de voorbije jaren op punt hebben gezet in samenwerking met sociologen, antropologen, stedenbouwkundigen en organisaties die lokaal actief zijn in buurten.

Hoe werkt het?

Elke buurtscan begint met wat koudwatervrees… Wat als mensen niet willen meewerken? Wat als we met niemand een gesprek kunnen maken? We maken daarom steeds dankbaar gebruik van een eerste contact. In dit geval werden de eerste contacten gelegd dankzij Symbiosis vzw. Zij plannen om op de plek van het Klooster van de Ongeschoeide Karmelitessen (Theresianenstraat 9, Gent) een co-housing project op te starten.

Van het ene contact komt het andere en zo gaat de bal aan het rollen.

Onze ervaring leert dat de oorspronkelijk koudwatervrees ongegrond is want na een tweetal weken is het al puzzelen om de vele gesprekken in te plannen en te verwerken. Dat blijkt ook hier het geval te zijn.

Maar wat doen we dan met al die informatie? We willen vooral een gemeenschappelijk verhaal over deze buurt maken en dat kan alleen samen met de inwoners.

Samen schrijven we het verhaal van de buurt.

We brengen zoveel mogelijk inwoners samen op drie momenten:

  • De eerste stap: Onze troeven in kaart brengen. We brengen orde in de verhalen die we hebben verzameld. Zulke workshop blijkt keer op keer een ontdekking; ook voor mensen die er al jarenlang wonen.
  • De tweede stap: Waar willen we naartoe met onze buurt? Hier gaan we stapje verder en gebruiken we de buurtlens om een gemeenschappelijk beeld en een verhaal van de buurt te maken. Vaak worden er aan het einde van deze workshop al informeel plannen gemaakt om nieuwe dingen in gang te steken in de buurt of om samen een probleem aan te pakken.
  • De derde stap:  Hoe bouwen we concreet samen verder? Deze afsluitende sessie is het vaak het startpunt voor concrete projecten in de buurt. Hier stopt het werk voor Vicinia en pikt de buurt zelf de dingen op.

Goesting om mee te doen?

Ben je een inwoner van de Papegaaiwijk of kom je er vaak? Gaan je kinderen er naar school of geef je er zelf les? Zit er je op kot als student? Ben je er opgegroeid en heb je herinneringen die je wil delen?

Jouw inbreng is belangrijk!

Wil je dit innovatief en leerrijk proces samen met je buren meemaken? Kom dan in juli naar onze buurtbijeenkomsten: 3 vrijdagnamiddagen op rij. Je kan ze alledrie bijwonen of slechts eentje of twee.