Workshop “zorgzame buurten”: het verslag

Met Vicinia Labs beogen we kortlopende experimenten samen met buurten. Verschillende thema’s kunnen aan bod komen, zolang ze verband houden met nabijheid en lokale participatie. De doelstelling van Vicinia is immers om te ontdekken wat buurten sterker maakt en daar samen met buurten een antwoord op bieden.

Zorgzame Buurten Workshop verslag Vicinia Labs Maart 2018

Zorgzame Buurten
Workshop verslag
Vicinia Labs
Maart 2018

Maar voor we lukraak experimenten uitvoeren met buurten willen we eerst weten welke ervaringen er bestaan op het terrein. Het eerste thema waar we bij stilstaan is zorgzame buurten.

Op 27 februari en op 13 maart 2018 hielden we een interactieve sessie waar we de gelegenheid hadden om van gedachten te wisselen met zorgprofessionals en geëngageerde buurtwerkers die ervaring hebben met zorgzame buurten. Tijdens de deze sessies keken we naar de draagkracht van het sociale weefsel van buurten. We vroegen om ervaringen te concretiseren en te toetsen aan de hand van onder andere volgende vragen:

  • Hoe ziet een zorgzame buurt eruit in praktijk?
  • Hoe kunnen we bestaande ervaringen en sterktes gebruiken?
  • Hoe kunnen we goede praktijken repliceren?
  • Hoe kunnen we de samenredzaamheid van een buurt verhogen?

Omdat elke buurt anders is maakten we gebruik van een specifieke werkwijze, die ‘randomizer’ heet. Het is een instrument, een soort spelbord, om assumpties over de draagkracht van een buurt te testen aan de hand van verschillende personen, woonomgevingen, trends en actoren. Op deze manier ontstonden niet alleen creatieve ideeën, maar kwamen we veel te weten over de randvoorwaarden van zorgzame buurten.

De creatieve ideeën zijn erg waardevol. Maar de randvoorwaarden en de uitdagingen die aan bod kwamen tijdens de uitwerking zijn minstens even belangrijk. In dit rapport geven we daarom zowel de ideeën weer als de bemerkingen die tijdens de uitwerking werden geformuleerd.

Dit rapport is een waardevolle tussenstap in de concretisering van kortlopende experimenten met buurten omtrent zorgzame buurten. We vernemen graag uw aanvullingen en bemerkingen en wensen u veel leesplezier.

>>> Lees de publicatie