Zorg en welzijn buurtgericht (re)organiseren

Wanneer je welzijn, preventie en geïntegreerde zorg wil organiseren op buurtniveau, dan moet je vertrekken vanuit de capaciteiten van de volledige buurt, met al z'n stakeholders; niet vanuit de structuur van een zorginstelling.

Dominique Verté, prof. dr. Sociale gerontologie Vrije Universiteit Brussel